'Kostprijs plus'-calculatiemethode

Meer over productcalculaties ...

 

Bij deze methode calculeert u de verkoopprijs op basis van de kostprijs vermeerderd met opslagen en toeslagen.

 

Kostprijs

Calculatie opslagen

----------------------------------- +

Commerciële kostprijs

Calculatie toeslagen

----------------------------------- +

Minimale verkoopprijs

Totaal toeslag

----------------------------------- +

Gecalculeerde verkoopprijs

 

In onderstaande tabel vindt u een toelichting op de onderdelen waaruit de gecalculeerde verkoopprijs is opgebouwd:

 

Soort prijs

Kostencategorie

Toelichting

Kostprijs

Materiaal

De wijze waarop Prodin de kostprijs van artikelen bepaalt, is afhankelijk van de calculatiewijze van de betreffende calculatieregel:

 • VVP
 • Inkoopprijs (bij de voorkeursleverancier)
 • Commerciële kostprijs (op basis van het productie-alternatief van het artikel)
 • Minimale verkoopprijs (op basis van het productie-alternatief van het artikel)
 • Verkoopprijs
 • Handmatige prijs

Bewerkingen

De wijze waarop Prodin de kostprijs van bewerkingen bepaalt, is afhankelijk van de calculatiewijze van de betreffende calculatieregel:

 • Tarief
 • Handmatige prijs

Uitbestedingen

De wijze waarop Prodin de kostprijs van uitbestedingen bepaalt, is afhankelijk van de calculatiewijze van de betreffende calculatieregel:

 • Tarief
 • Inkoopprijs (bij de voorkeursleverancier)
 • Handmatige prijs

Kosten

De wijze waarop Prodin de kostprijs van kosten bepaalt, is afhankelijk van de calculatiewijze van de betreffende calculatieregel:

 • Tarief
 • Handmatige prijs

Opslagen

Materiaal

Het bedrag aan opslagen gespecificeerd per component. Het betreft hier de uitgifte-opslagen en productie-opslagen.

Bewerkingen

Uitbestedingen

Kosten

Calculatie toeslagen

Materiaal

Het bedrag aan calculatietoeslagen gespecificeerd per component.

 

Meer over calculatie toeslagen ...

Bewerkingen

Uitbestedingen

Kosten

Totaal toeslag

De totaal toeslag is één toeslag die Prodin berekent over de minimale verkoopprijs (= commerciële kostprijs + calculatie toeslagen). Als voorkeur hanteert Prodin de totaal toeslag die u heeft vastgelegd in de constanten. U heeft de mogelijkheid om deze per individuele calculatie aan te passen.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2001 - 2020, Prodin Business Solutions B.V., All rights reserved