U bent hier:Functionele beschrijvingen > Engineering en calculatie > Productcalculaties

Productcalculaties

Prodin biedt u de mogelijkheid om calculaties te maken voor zowel standaard producten als klantspecifieke producten. Bovendien biedt Prodin u de mogelijkheid om 'halffabrikaten' te calculeren zodat u een multi-niveau calculatiestructuur kunt hanteren. Eén en ander is onderstaand schematisch weergegeven.

 

Alle calculaties voor een product beheert u vanuit één centraal calculatiescherm dat u kunt opvragen vanuit het menu of direct vanuit het artikel. Klantspecifieke calculatie kunt u tevens direct vanuit de offerteregel beheren. Vanuit het menu of vanuit het artikel maak u nieuwe standaard calculaties aan, nieuwe klantspecifieke calculaties maakt u aan direct vanuit de betreffende offerteregel.

 

 

Meer over standaard calculaties ...

Meer over klantspecifieke calculaties ...

 

Calculatiemethodes

Op basis van een productcalculatie berekent u zowel de kostprijs als de verkoopprijs van een product. Prodin biedt u twee methodes om de verkoopprijs van een product te calculeren, nl. vanuit de kostprijs vermeerderd met opslagen en toeslagen of op basis van de verkoopprijs van de calculatieregels.

 

Meer over 'Kostprijs plus'-methode ...

Meer over 'Verkoopprijzen-methode ...

 

In de recapitulatie van de calculatie vindt u de bedragen van beide calculatiemethodes terug.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2001 - 2020, Prodin Business Solutions B.V., All rights reserved