Handleiding

Kiescode

Omschrijving

9775

Engineering- en calculatieconstanten

 

Tabblad 'Constanten'

 

Rubriek

Toelichting

 

Calculatie

Totaaltoeslag

Standaard toeslagpercentage dat u gebruikt voor het calculeren van de verkoopprijs.

 

Calculeren met verkoopprijs

Hiermee geeft u aan of u standaard met de verkoopprijzen van de artikelen wilt calculeren. In de offertecalculatie zal dan in alle gevallen bij de artikelen met de verkoopprijs gecalculeerd worden. Indien deze op 'nee' staat, heeft u de mogelijkheid om per artikelregel de wijze van calculatie te bepalen.

 

Eigen statuscodes stuklijst/calculatie

Van toepassing

Hiermee geeft u aan of het mogelijk is om eigen statuscodes aan stuklijsten en calculaties toe te kennen.

Default status calculatie

Bij het aanmaken/genereren van een nieuwe calculatie krijgt deze default de hier vastgelegde statuscode. Het is toegestaan deze leeg te laten.

Default status stuklijst

Bij het aanmaken/genereren van een nieuwe stuklijst krijgt deze default de hier vastgelegde statuscode. Het is toegestaan deze leeg te laten.

 

Configurator

Genereren prijslijsten

Meer ...

 

Stuklijst

Verplichte leverancier

Meer ...

 

Tabblad 'Eigen statuscodes'

In een grid presenteert Prodin uw eigen statuscodes die u direct vanuit deze grid beheert. Het tabblad is alleen van toepassing indien eigen statuscodes van toepassing zijn.

 

Rubriek

Toelichting

 

Algemeen

Status

Een door u zelf gedefinieerde statuscode.

Omschrijving

Omschrijving van de statuscode.

 

 

 

 

Copyright © 2001 - 2020, Prodin Business Solutions B.V., All rights reserved