Handleiding

Kiescode

Omschrijving

8640

Inkoop- en productiekosten

8722

Productie- en inkoopkosten

 

Tabblad 'Algemeen'

 

Rubriek

Toelichting

Code

 

 

Algemeen

Omschrijving

Omschrijving van de kosten

Alfacode

Zoekcode van de kosten

Eenheid

Eenheid van de kosten

Afdeling

Afdeling waar de kosten bij horen

Variabel

kosten kunnen als variabel of vast worden gedefinieerd. Kiest men voor variabel dan kan bij de registratie van de kosten een afwijkend tarief of bedrag worden ingevuld.

Grondslag tarief

Hier kiest u als de grondslag een vast bedrag of op een tarief is:

  • Tarief = Een grondslag die in meevouden (per) toegepast kan worden
  • Vast bedrag = Een vast grondslag dat niet in meervouden (per) voorkomt

Tarief/Bedrag

Het Tarief/Bedrag

Tarief per

Indien Tarief geeft u hier aan per hoeveel het ingegeven tarief geldt  

Grootboekcode

Code voor splitsing van de journalisering. De grootboekcode verwijst naar de grootboekrekeningen binnen de logistieke journaalposten.

PKG

De code verwijst naar een kostengroep ten behoeve van projecten. Dit is alleen van toepassing bij de projectenadministratie in de vorm project-deelproject. De code verwijst naar een kostengroep, die een opsplitsing geeft van de gemelde productiekosten per deelproject. Op het nacalculatie overzicht verschijnt een recapitulatie van de geregistreerde productiekosten per kostengroep.

Permanent

Permanente of tijdelijke kosten.

 

Worden de overige kosten veelvuldig gebruikt binnen de administratie dan moeten ze als permanent worden aangeduid. Niet permanente kosten kunnen automatisch worden aangemaakt binnen de productie- en inkoop-administratie.

Verkoopprijs

Indien de module Service en Installatie (Parameter P2 -020) is aangesloten kan hier een verkoopprijs worden ingevoerd. Deze prijs per eenheid kan gebruikt worden bij bijvoorbeeld facturatie van onderhoud.

Verkoopomschrijving

Indien de module Service en Installatie (Parameter P2 -020) is aangesloten kan hier een verkoopomschrijving van maximaal 40 posities worden ingevoerd.

Backflushing

Meer over backflushing ...

 

Hier geeft u aan of voor de productiekosten backflushing van de machine-uren van toepassing is en zo ja, of dit dan altijd normatief geschiedt of dat handmatige correctie tijdens backflushing nog mogelijk is.

 

 

 

 

Copyright © 2001 - 2020, Prodin Business Solutions B.V., All rights reserved