Handleiding

Kiescode

Omschrijving

8723

Uitbestedingen

 

Meer over uitbestedingen ...

 

Tabblad 'Algemeen'

 

Rubriek

Toelichting

Uitbesteding

 

 

Algemeen

Omschrijving

Omschrijving van de bewerking derden

Alfacode

Zoekcode van de bewerking derden

Teleenheid

De teleenheid van de bewerking

Afdeling

De afdeling waar de machine onder valt. Indien bij de machinegroep een afdeling is ingevoerd wordt deze voorgeprojecteerd.

Bestemming voorkeur

Heeft de bewerking de bestemming voorkeur magazijn of productie

Tarief

Het bewerkingstarief

Tarief per

Het aantal uren waarvoor het tarief is vastgelegd

Grootboekcode

Code voor splitsing van de journalisering van de bewerkingskosten. De grootboekcode verwijst naar de grootboekrekeningen binnen de logistieke journaalposten.

PKG

De code verwijst naar een kostengroep ten behoeve van projecten. Dit is alleen van toepassing bij de projectenadministratie in de vorm project-deelproject. De code verwijst naar een kostengroep, die een opsplitsing geeft van de gemelde bedragen voor de bewerking derden per deelproject. Op het nacalculatie overzicht verschijnt een recapitulatie van de geregistreerde  bewerkingen per kostengroep.

Critische bewerking

Wanneer een uitbestede bewerking vaak als bottleneck factor wordt gezien en dus altijd in de planning moet worden opgenomen, is het noodzakelijk dat de bewerking als critische bewerking wordt aangeduid. Deze uitbestede bewerking kan dan worden opgenomen in de planningsstuklijsten ten behoeve van de (ruwe) capaciteitsberekening in de hoofdproductieplanmodule.

Verkoopprijs

Indien de module Service en Installatie (Parameter P2 -020) is aangesloten kan hier een verkoopprijs worden ingevoerd. Deze prijs per eenheid kan gebruikt worden bij bijvoorbeeld facturatie van onderhoud.

Verkoopomschrijving

Indien de module Service en Installatie (Parameter P2 -020) is aangesloten kan hier een verkoopomschrijving van maximaal 40 posities worden ingevoerd.

Opvolgende bewerking

Dit is de bewerking die direct na deze bewerking (door een andere leverancier) moet worden uitgevoerd. Bij het fiatteren van de besteladviezen zal automatisch de voorkeursleverancier van de opvolgende bewerking als afleveradres van de inkooporder invullen.

Bewerkingslijst

Bewerkingslijst van toepassing (Ja/Nee)

Bewerkingspatroon

Functionele beschrijving

 

 

Tabblad 'Inkoop'

In een grid presenteert Prodin alle leveranciers waarvoor u inkoopgegevens heeft vastgelegd voor de betreffende bewerking. Prodin presenteert de voorkeursleverancier altijd bovenaan. Door simpelweg een leverancier te selecteren, vraagt u de betreffende inkoopgegeven op.

 

Handleiding

 

 

Button

Toelichting

Prijstoeslagen

Met deze button legt u de prijstoeslag van de bewerking vast.

 

 

 

 

Copyright © 2001 - 2020, Prodin Business Solutions B.V., All rights reserved