Disclaimer

Prodin Business Solutions

Algemeen

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Prodin Business Solutions (verder in dit document te noemen: Prodin). Door de webpagina’s te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Prodin behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze website.

Beperking aansprakelijkheid

Prodin streeft naar een zo’n actueel mogelijke website. Wij streven ernaar alle product- en prijsinformatie zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Prodin aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website of ontstaan uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Hieronder vallen ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derde leveranciers en welke op de site wordt gepubliceerd.

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud. Er kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Auteursrecht

Deze website, het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van Prodin. Zonder schriftelijke toestemming van Prodin is het niet toegestaan materiaal van deze website te kopiëren, te verspreiden en te gebruiken voor andere doeleinden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Vragen

Heeft u vragen over deze disclaimer? Neem dan gerust contact met ons op.