CRM BWP

Deze cursus geeft u inzicht in wat CRM inhoud en wat dit voor uw organisatie kan betekenen. Daarnaast biedt deze cursus u de handvatten om zelf aan de slag te gaan met de CRM functionaliteit.

Vereiste(n):
  • Cursus Dagelijks gebruik
  • Kennis van Microsoft office Word en Outlook
Duur:

1 dag

Iedere 2e dinsdag van de maand

Inhoud van de cursus:
  • Wat is Customer Relationship Management en welke voorwaarden zijn eraan verbonden
  • Het toekennen van eigen kenmerken aan relaties
  • Taak en workflow management
  • Documentbeheer
  • Sjablonen
  • Het versturen van (e-)mailingen vanuit Prodin
  • Offerteportefeuille