Backflushing

Prodin-P3 biedt u de mogelijkheid materiaal, kosten en machineuren in productieorders via backflushing normatief te registeren. Op basis van de gereedmelding in kiescode 6036 boekt Prodin automatisch het verbruik van materiaal, kosten en uren op basis van de onderdelenspecificatie van de productieorder. Backflushing is handig in situaties waarin een daadwerkelijke registratie van materiaal, uren of kosten niet nodig of mogelijk is, maar u wel de voorraad en capaciteitsplanning zo veel mogelijk up-to-date wilt houden en de kostprijzen in de nacalculatie van productieorders wilt op laten nemen. Omdat het moment van de boeking gekoppeld is aan het gereed melden van de productieorder is backflushing minder geschikt in situaties waarin de productieorders een lange doorlooptijd hebben. Voor artikelen geldt aanvullend dat het periodiek tellen en corrigeren van de voorraad vereist is indien het artikelen betreft waarvan het verbruik niet exact één op één aan het eindproduct gekoppeld is.

 

De beschikbaarheid van de functie backflushing is afhankelijk van parameter P3-149, u stelt met deze parameter ook in hoe Prodin omgaat met de bepaling van de aantal te backflushen artikelen, uren en kosten. U registreert op componentniveau of backflushing van toepassing is. Backflushing vindt verder alleen plaats bij gebruik van kiescode 6036 voor het gereed melden van orders. Bij gebruik van kiescode 6035 vindt geen backflushing plaats, ook niet bij corrigeren via de correctieafloop.

Artikel

Backflushing voor artikelen activeert u met het instellen van de rubriek "Backflushing" in tabblad "Voorraad" van kiescode 8142 (beheer artikelen). Met kiescode 6030 kunt u correcties uitvoeren op materiaal dat via backflushing op productieorders is uitgegeven.

Bewerking

Backflushing voor een bewerking (kiescode 8715) activeert u met het instellen van de rubriek "Backflushing" in tabblad "Machines" van kiescode 8721 (beheer machines) voor de machine die als voorkeursmachine bij de bewerking is vermeld. Let op! Backflushing voor bewerkingen is niet mogelijk voor uren van medewerkers. Met kiescode 6032 kunt u correcties uitvoeren op uren die via backflushing op productieorders zijn geboekt.

Kosten

Backflushing voor kosten activeert u met het instellen van de rubriek "Backflushing" in tabblad "Algemeen" van kiescode 8722 (beheer productiekosten). Met kiescode 6033 kunt u correcties uitvoeren op kosten die via backflushing op productieorders zijn geboekt.

 

 

 

 

 

Copyright © 2001 - 2020, Prodin Business Solutions B.V., All rights reserved