AVG

Is Prodin AVG compliant?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

 

Voor Prodin Business Solutions betekent dit dat wij meer verplichtingen hebben bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van onze onderneming om aan te tonen dat wij ons aan de wet houden. Dit heet verantwoordingsplicht.

Deze verantwoordingsplicht houdt in dat wij met documenten moeten kunnen aantonen dat wij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen.

 

Bescherming persoomsgegevens klanten

 

Ter bescherming van de persoonsgegeven van onze klanten hebben wij de volgende acties uitgezet.

 

Met de hulp van onze IT-jurist hebben wij onderzocht of onze huidige contracten met onze klanten voldoende bescherming bieden. Naar aanleiding van dat onderzoek is aan onze Basisovereenkomst Automatiseringsdiensten een AVG-bepaling toegevoegd, inclusief een bijlage die bij de AVG-bepaling hoort. Hiermee zijn onze klanten formeel beschermd ten aanzien van de (persoons)gegevens die zij ons toevertrouwen. Daarnaast is er een bepaling opgenomen die betrekking heeft op het gebruik van data door Opdrachtgever-derden. Dit omdat ook Prodin Business Solutions de zekerheid wil dat er geen data ongeoorloofd bij derden terecht komt door een andere leverancier die in opdracht van onze klanten handelt. Voorbeelden van derden zijn overeenkomsten met een netwerkbeheerder waar het netwerkbeheer is uitbesteed of overeenkomsten met een EDI-broker voor het uitwisselen van EDI-berichten.

Deze vernieuwde Basisovereenkomst Automatiseringsdiensten is in mei 2018 naar al onze Prodin klanten verstuurd en door vrijwel alle klanten getekend en geretourneerd.

 

Ter bewustwording van onze medewerkers, hebben onze medewerkers tijdens de formele Personeelsvergadering van 6 november 2018 een verklaring getekend. In deze verklaring wordt gerefereerd aan de aanvullingen ten gevolge van de AVG in onze Personeelsgids. Deze aanvullingen zijn tijdens deze formele Personeelsvergadering gepresenteerd. In deze personeelsvergadering en in personeelsgids zijn onze medewerkers ook geïnstrueerd over wat te doen indien zij vermoeden dat zij persoonsgegevens kwijt zijn geraakt.

 

Van onze hosting partner hebben wij een formele bevestiging, in de vorm van een verwerkersovereenkomst, dat ook haar medewerkers veilig omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten en welke procedure wordt gevolgd bij een Datalek.

 

Wij werken met een aantal ZZP’ers, onze IT-Jurist heeft voor hen een verklaring opgesteld waarin zij aangeven veilig om te gaan met de persoonsgegevens van onze klanten, met als leidraad de Prodin procedure. Deze verklaring is door alle ZZP’ers ondertekend.

 

Alle geprinte informatie wordt verzameld op kantoor en op een beveiligde wijze vernietigd. Prodin ontvangt een certificaat van de vernietiging zodat wij borgen dat deze gegevens niet openbaar beschikbaar komen. Dit geldt ook voor documenten en overzichten die onze consultants van onze klanten ter analyse mee mogen nemen.

 

Bescherming contactgegevens bezoekers aan onze website (privacyverklaring)

 

Algemeen
Prodin Business Solutions respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het opvolgen van uw informatie-aanvraag. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Prodin Business Solutions zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. Indien u onze productbeschrijving download of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaart zolang het nodig is voor de volledige beantwoording en de afhandeling daarvan.

 

Cookiemelding
Onze website is voorzien van een Cookiemelding.

Cookies worden door uw browser opgeslagen op uw computer. Wij maken gebruik van cookies voor website-analyse. Om onze bezoekersstatistieken bij te houden, maken wij gebruik van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Deze informatie gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze site hierop te optimaliseren. Prodin Business Solutions maakt daarnaast gebruik van zogenaamde Tracking cookies.

 

Klacht over onze aanpak

Heeft u een klacht heeft over onze aanpak rondom de persoonsgegeven of heeft u vragen?
U kunt contact opnemen met Astrid Verbeek, zij coördineert in de rol van functionaris voor de gegevensbescherming (FG) de acties rondom de AVG.

 

Tot slot

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste status van onze acties en vindt u altijd de meest recente informatie.