Productie & assemblage

Calculaties

 • Direct vanuit offerte calculeren
 • Materialen, bewerkingen, uitbestedingen, kosten en stelposten
 • Flexibel calculeren met kostprijs, verkoopprijzen (ook klantafspraken), vrije prijzen en opslagen
 • Multiniveau calculatiestructuur
 • Definiëren van uitval%, steltijden en aanloopverliezen voor nauwkeurige calculatieprijs afhankelijk van seriegrootte
 • Inzichtelijke prijsopbouw
 • Integratie met multi-site kostprijsberekening en projecten
 • Kopiëren uit (delen van) calculaties, stuklijsten en as-build historie

Recepturen/stuklijsten

 • Multiniveau stuklijststructuur met alternatieven voor bijvoorbeeld afwijkende routing of seriegrootte
 • Materialen, bewerkingen, uitbestedingen en kosten
 • Definiëren van uitval%, steltijden en aanloopverliezen voor nauwkeurige kostprijs afhankelijk van seriegrootte
 • Geïntegreerde kostprijsberekening inclusief voorraadwaardering, zo nodig aangevuld met veelheid aan opslagen
 • Integratie met multi-site kostprijsberekening en projecten
 • Kopiëren uit (delen van) calculaties, stuklijsten en as-build historie
 • Importfunctie voor aanmaken nieuwe en bewerken bestaande stuklijsten

Materiaal – en capaciteitsplanning

 • Ondersteuning grote variëteit aan logistieke besturingsconcepten, o.a.:
  • Kanban
  • Onderschrijding bestelniveau (BQ)
  • Hoofdproductieplan (HPP en MRP)
  • Ordergericht anoniem (MRP clusteren)
  • Order op order (MRP 100% ordergericht)
 • Levertijdberekening offerte en verkooporder op basis van beschikbaarheid materiaal en capaciteit
 • Logistieke sturing instelbaar per artikel en magazijn
 • Uitgebreide mogelijkheden voor definiëren beschikbare capaciteit
 • Capaciteitsplanning tegen eindige of oneindige capaciteit
 • Uitgebreide orderplanning op materialen, medewerkers en machines met planbord

Productieorders

 • Geschikt voor zowel productie op voorraad (serieproductie) als (multiniveau) ordergericht (enkelstuks/kleinserie)
 • Separate productieorderreceptuur met materialen, bewerkingen, uitbestedingen en kosten
 • Diversiteit aan productiedocumenten inclusief de mogelijkheid tekeningen mee af te drukken
 • Bewerkingslijsten voor aansturing productie op uitgangsmateriaal (bijvoorbeeld een zaaglijst)
 • Signalering op (potentiële) knelpunten in productie

Uitbestedingen

 • Uitbestedingen zowel voorraadsturing als ordergericht inclusief integratie met materiaalplanning
 • Uitgebreide afhandeling met inkooporders of vereenvoudigd met periodieke afrekening
 • Uitbestedingsprijs en levertijd per leverancier
 • Separaat voorraadbeheer voor voorraad bij uitbesteders
 • Toelevering materiaal en ontvangst bewerkt product: aparte stappen met eigen planning
 • Afhandeling met aparte eenheden voor bewerking en bewerkt product

OHW en nacalculatie

 • Materaaluitgifte ordergericht, normatief (backflushing) of grijpvoorraadafhandeling
 • Urenregistratie ordergericht of normatief (backflushing)
 • Gereedmelden inclusief uitvalregistratie eventueel per pallet direct aan de lijn inclusief afdrukken palletidentificatie
 • Uitgebreide OHW rapportages inclusief OHW per financiële periode
 • Nacalculatie eventueel met doorbelasting werkelijke kostprijs aan verkoop
 • Uitgebreide historie inclusief as-build en fabrikagestatistieken op componentniveau

Specifieke functionaliteit

 • Configurator
 • PDM/CAD integratie
 • Tijdregistratie

Wilt u onze uitgebreide productbeschrijving(en) ontvangen, vult u dan alstublieft dit FORMULIER in.
U kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.